CABIN LAW

 

 1. Giới thiệu chung

Cabin Law là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý doanh nghiệp qua tổng đài 19001707, email, văn bản, làm việc cùng đối tác … Khách hàng sử dụng dịch vụ thông qua việc đăng ký thành viên của Cabin Law  để được nhận ưu đãi khi ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn với các tổ chức hành nghề.

 1. Sự cần thiết của việc tư vấn pháp lý thường xuyên trong doanh nghiệp

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn tìm ẩn những rủi ro pháp lý nhất định mà chính doanh nghiệp cũng không thể lường trước được hậu quả.

Thông thường, doanh nghiệp chỉ đến gặp Luật sư khi xảy ra các vấn đề liên quan đến tố tụng tại Tòa án mà không nhận thức được việc phát sinh tranh chấp do chính hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp không được kiểm soát chặt chẽ.

Bởi vậy, cần có đơn vị kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm lao động, kinh doanh thương mại, hệ thống quản trị nội bộ, các giao dịch với bên thứ ba …. của doanh nghiệp và phòng tránh rủi ro một cách tối đa cho doanh nghiệp.

Cabin Law sẽ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp với hình thức thành viên

Cabin Law hoạt động trên nguyên tắc các tổ chức hành nghề cùng hỗ trợ, trợ giúp nhau nên bất kỳ vấn đề pháp lý nào của khách hàng đều được giải quyết triệt để.

Cabin Law hoạt động với quy trình như sau:

 • Khách hàng đăng ký thành viên để tham gia Cabin Law và đóng phí duy trì thành viên pháp lý doanh nghiệp theo hướng dẫn qua tổng đài 1900 1707.
 • Khách hàng phải đăng ký thành viên theo năm (12 tháng), khách hàng có thể thanh toán 6 tháng/lần.
 • Cabin Law sẽ cung cấp cho khách hàng danh sách các tổ chức hành nghề của Cabin Law để khách hàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu, mục đích, vị trí địa lý của khách hàng.
 • Khách hàng trực tiếp ký kết hợp đồng tư vấn pháp lý với tổ chức hành nghề và được giảm 10% phí dịch vụ niêm yết.
 • Trường hợp khách hàng mong muốn có sự giám sát về chất lượng cung cấp dịch vụ của tổ chức hành nghề, Cabin Law sẽ là đơn vị trung gian giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ của các tổ chức hành nghề.
 • Trường hợp khách hàng không hài lòng đối với dịch vụ của tổ chức hành nghề đã lựa chọn, khách hàng có thể gửi văn bản thông báo tới Cabin Law  với lý do cụ thể. Sau đó Cabin Law sẽ tư vấn cho khách hàng lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp trong Cabin Law để làm đơn vị thay thế cung cấp dịch vụ.

Phí thành viên:

 • Phí duy trì thành viên gói tư vấn doanh nghiệp: 1.500.000 đồng/tháng (18.000.000 đồng/năm), khách hàng có thể thanh toán 6 tháng/lần

Quyền lợi của khách hàng khi đăng ký thành viên

 • Nhận cập nhật văn bản pháp lý mới hàng tháng.

Các dịch vụ tổ chức hàng nghề cung cấp online hoặc luật sư theo yêu cầu:

**Rà soát, tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp:

 • Rà soát, tư vấn Hồ sơ điều hành doanh nghiệp bao gồm:
 • Quy chế hoạt động (quy chế quản lý điều hành, quy chế tài chính kế toán, quy chế mua bán, quy chế phòng kinh doanh, quy chế quản lý chất lượng, quy chế tuyển dụng/ đánh gia nhân viên/ lương thưởng, quy chế quản lý hợp đồng….)
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên….
 • Các văn bản hành chính như mẫu quyết định của Ban Giám Đốc, phòng kinh doanh, Phòng tài chính kế toán, phòng hành chính nhân sự, phòng kỹ thuật….
 • Rà soát, tư vấn Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, bao gồm:
 • Điều lệ công ty;
 • Thỏa thuận, biên bản góp vốn của các thành viên;
 • Hợp đồng, biên bản chuyển nhượng vốn góp/ cổ phần giữa các thành viên;
 • Hợp đồng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, Biên bản bàn giao;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Các thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

**Tư vấn pháp luật về sử dụng lao động trong doanh nghiệp:

 • Tư vấn các quy trình liên quan đến lao động: tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật, khen thưởng…;
 • Tư vấn xây dựng hợp đồng lao động: đối với nhân viên, các vị trí quản lý, giám đốc và lao động thời vụ….
 • Tư vấn quản lý, sử dụng lao động trong doanh nghiệp: luân chuyển vị trí công tác, thăng chức, giáng chức, tiền lương, phụ cấp, thưởng – phạt, kỷ luật, sa thải nhân viên….
 • Tư vấn xây dựng nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể;
 • Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp cụ thể;

**Rà soát, tư vấn các hợp đồng, văn bản của doanh nghiệp:

Chúng tôi rà soát, tư vấn xây dựng các loại hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, chúng tôi cũng rà soát, tư vấn các công văn đi, đến của doanh nghiệp. Cụ thể:

 • Các loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng góp vốn, Hợp đồng chuyển nhượng, cổ phần/ vốn góp, Hợp đồng thuê/ cho thuế, Hợp đồng vay/ cho vay tài sản, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng xây dựng, Hợp đồng đại lý….;
 • Các loại văn bản: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, các quyết định của Ban Giám Đốc, Phòng kinh doanh, Phòng tài chính Kế toán, Phòng hành chính nhân sự, phòng sản xuất….

** Xây dựng quy trình quản trị tài chính:

 • Kế hoạch kiểm soát tài chính nội bộ;
 • Kế hoạch tài chính, kiểm soát dòng tiền;
 • Quản lý tiền mặt, nguồn thu, nguồn chi;

** Xây dựng quy trình phòng chống rủi ro của Doanh nghiệp:

Trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp dù muốn hay không vẫn xảy ra những rủi ro không đáng có. Để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra với doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần xây dựng, quản lý, thực hiện đầy đủ các quy trình mà doanh nghiệp mình đã đưa ra.

 1. Quy chế phối hợp với các tổ chức hành nghề

Cabin Law được thiết lập với mục đích tập hợp các tổ chức hành nghề luật trên toàn quốc để cùng cung cấp dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam thông qua email, tổng đài điện thoại 1900 1707.

Việc thiết lập Cabin Law dựa trên hợp đồng hợp tác giữa Công ty Luật TNHH Nguyễn An và các tổ chức hành nghề pháp lý.

Khách hàng có thể tự do lựa chọn tổ chức hành nghề phù hợp với nhu cầu, mục đích, vị trí địa lý của khách hàng dựa theo danh sách các tổ chức hành nghề tham gia vào Cabin Law để được cung cấp dịch vụ pháp lý với giá niêm yết thống nhất hợp lý nhất.

Tổ chức hành nghề được khách hàng lựa chọn sẽ cung cấp với khách hàng theo giá niêm yết tại Cabin Law và chịu mọi trách nhiệm với Hợp đồng đã ký.

Trong trường hợp tổ chức hành nghề đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng mà bị khách hàng có ý kiến không hài lòng thì sẽ phải dừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng đó và tổ chức hành nghề khác gần đó sẽ được phép tiếp quản việc cung cấp dịch vụ tiếp cho khách hàng này. Trong trường hợp này tổ chức hành nghề bị khách hàng có ý kiến sẽ bị đánh giá việc tiếp tục nhận các doanh nghiệp khách hàng mới.

Cabin Law là đơn vị kết nối khách hàng và các tổ chức hành nghề đồng thời là đơn vị đại diện kiểm soát chất lượng cung cấp dịch vụ pháp lý cho mọi khách hàng.

Thông tin cơ bản

Địa chỉ: P1007, tầng 10, Tòa Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Đại diện: ông Nguyễn Hà An – Chức vụ: Giám đốc