Tố tụng hành chính

GIAI ĐOẠN DỊCH VỤ GIÁ TỪNG DỊCH VỤ GIÁ GÓI DỊCH VỤ GHI CHÚ
Giai đoạn

sơ thẩm

Nghiên cứu hồ sơ và tư vấn định hướng vụ việc 3 triệu – 5 triệu/vụ việc Tối thiểu 30 triệu/vụ việc
Thu thập chứng cứ, soạn thảo đơn, văn bản cần thiết liên quan tới nội dung tranh chấp 5 triệu – 7 triệu/vụ việc
Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện
Đại diện hoặc hướng dẫn khách hàng đối thoại trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án 5 triệu/vụ việc Luật TTHC 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
Tham gia phiên tòa sơ thẩm Tối thiểu 6 triệu/phiên tòa
Giai đoạn

phúc thẩm

Chuẩn bị tham gia phiên tòa phúc thẩm Tối thiểu 5 triệu/vụ việc Tối thiểu 20 triệu/vụ việc
Tham gia phiên tòa phúc thẩm Tối thiểu 10 triệu/phiên tòa