Làm việc theo ủy quyền của doanh nghiệp, cá nhân

Ngoài các gói, dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp. Chúng tôi còn nhận làm việc theo ủy quyền của các doanh nghiệp, cá nhân. Việc nhận ủy quyền làm việc của doanh nghiệp, cá nhân này phụ thuộc vào mức độ  khó hay dễ của vụ việc, thời gian dài hay ngắn, khả năng tiếp cận, giải quyết vấn đề….Do đó chi phí cho từng vụ việc, trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ gửi đến quý khách ngay sau khi tiếp nhận, nghiên cứu yêu cầu của quý khách.

Ưu điểm của dịch vụ này chính là quý khách sẽ không phải đứng ra giải quyết trực tiếp các vấn đề mà mình không muốn. Bởi với việc ủy quyền cho chúng tôi, các yêu cầu, mong muốn,…. của quý khách sẽ được chúng tôi truyền tải và thực hiện một cách hiệu quả nhất.