Tố tụng hành chính

  GIAI ĐOẠNDỊCH VỤGIÁ TỪNG DỊCH VỤGIÁ GÓI DỊCH VỤGHI CHÚ
  Giai đoạn

  sơ thẩm

  Nghiên cứu hồ sơ và tư vấn định hướng vụ việc3 triệu – 5 triệu/vụ việcTối thiểu 30 triệu/vụ việc
  Thu thập chứng cứ, soạn thảo đơn, văn bản cần thiết liên quan tới nội dung tranh chấp5 triệu – 7 triệu/vụ việc
  Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện
  Đại diện hoặc hướng dẫn khách hàng đối thoại trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án5 triệu/vụ việcLuật TTHC 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
  Tham gia phiên tòa sơ thẩmTối thiểu 6 triệu/phiên tòa
  Giai đoạn

  phúc thẩm

  Chuẩn bị tham gia phiên tòa phúc thẩmTối thiểu 5 triệu/vụ việcTối thiểu 20 triệu/vụ việc
  Tham gia phiên tòa phúc thẩmTối thiểu 10 triệu/phiên tòa