Tố tụng dân sự

  GIAI ĐOẠNDỊCH VỤGIÁ TỪNG DỊCH VỤGIÁ GÓI DỊCH VỤGHI CHÚ
  Giai đoạn

  sơ thẩm

  Nghiên cứu hồ sơ và tư vấn định hướng vụ việc2 triệu – 5 triệu/vụ việcTối thiểu 30 triệu/vụ việc
  Thu thập chứng cứ, soạn thảo đơn, văn bản cần thiết liên quan tới nội dung tranh chấp10 triệu – 30 triệu/vụ việc
  Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện
  Tham gia phiên tòa sơ thẩm8 triệu/ phiên tòa
  Giai đoạn

  phúc thẩm

  Chuẩn bị tham gia phiên tòa phúc thẩmTối thiểu 5 triệu/vụ việcTối thiểu 12 triệu/vụ việc
  Tham gia phiên tòa phúc thẩmTối thiểu 10 triệu/phiên tòa