BẢNG GIÁ NIÊM YẾT CÁC DỊCH VỤ TẠI CABIN LAW

DỊCH VỤ TƯ VẤN
STT DỊCH VỤ CHI PHÍ GHI CHÚ
1 Làm việc theo ủy quyền của doanh nghiệp, cá nhân Chi phí tùy thuộc vào từng vụ việc được thỏa thuận Chưa VAT
2 Làm việc ngoài văn phòng
2.1 Luật sư nhiều kinh nghiệm 1.5 triệu/ 1 giờ hoặc 06 triệu/ ngày/ 8 giờ Chưa VAT
2.2 Luật sư 1 triệu/ 1 giờ hoặc 04 triệu/ ngày/ 8 giờ Chưa VAT
2.3 Chuyên viên luật 300 nghìn/ 1 giờ hoặc 02 triệu/ ngày/ 8 giờ Chưa VAT
3 Soạn thảo văn bản Chi phí tùy thuộc vào từng loại văn bản ( 500 nghìn – 1 triệu/ 1 văn bản không quá 3 trang, mỗi trang tiếp theo phí dịch vụ sẽ là 300 nghìn/ 1 trang Chưa VAT
4 Soạn thảo và Review hợp đồng
4.1 Tiếng việt Chi phí từ 5 triệu/ 1 hợp đồng không quá 5 trang. Mỗi trang tiếp theo phí dịch vụ sẽ là 1 triệu/ 1 trang Chưa VAT
4.2 Tiếng anh/ Song ngữ 15 triệu/ hợp đồng không quá 5 trang, mỗi trang tiếp theo là 3 triệu/ trang Chưa VAT
5 Rà soát, tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp 5 triệu/ năm làm việc Chưa VAT
6 Tư vấn pháp luật về sử dụng lao động trong doanh nghiệp 5 triệu/ doanh nghiệp có dưới 50 lao động ( mỗi 10  lao động tiếp theo cộng thêm 1 triệu Chưa VAT
7 Rà soát, tư vấn các hợp đồng, văn bản của doanh nghiệp 5 triệu/ năm làm việc Chưa VAT
8 Xây dựng quy trình quản trị pháp lý doanh nghiệp
8.1 Doanh nghiệp dưới 30 lao động 15 triệu/ doanh nghiệp Chưa VAT
8.2 Doanh nghiệp từ 31 – 50 lao động 25 triệu/ doanh nghiệp Chưa VAT
8.3 Doanh nghiệp từ 51 – 100 lao động 35 triệu/ doanh nghiệp Chưa VAT
8.4 Doanh nghiệp trên 100 lao động 40 triệu/ doanh nghiệp Chưa VAT
9 Xây dựng quy trình phòng chống rủi ro của Doanh nghiệp
9.1 Doanh nghiệp dưới 30 lao động 10 triệu/ doanh nghiệp Chưa VAT
9.2 Doanh nghiệp từ 31 – 50 lao động 15 triệu/ doanh nghiệp Chưa VAT
9.3 Doanh nghiệp từ 51 – 100 lao động 20 triệu/ doanh nghiệp Chưa VAT
9.4 Doanh nghiệp trên 100 lao động 25 triệu/ doanh nghiệp Chưa VAT

DỊCH VỤ TỐ TỤNG

STT DỊCH VỤ GIAI ĐOẠN SƠ THẨM GIAI ĐOẠN PHÚC THẨM GHI CHÚ
1 Tố tụng hành chính 30 triệu/ vụ việc 20 triệu/ vụ việc
2 Tố tụng dân sự 30 triệu/ vụ việc 12 triệu/ vụ việc Vụ việc đông người, phức tạp có thể tăng thêm phí  từ 20-50 triệu
3 Tố tụng hình sự 30 triệu/ vụ việc 10 triệu/ vụ việc Vụ việc đông người, phức tạp có thể tăng thêm phí  từ 20-50 triệu